Sprawozdania ze spotkań

Spotkania

 • październik 2007
  • nieoficjalne zawiązanie zespołu
  • pomysły na aplikację
  • spotkanie w Hollywood
   • ustalenie zadania i początkowy przydział ról
 • 7 listopada 2007
  • zatwierdzenie zespołu
  • losowanie opiekuna zespołu - opiekunem mgr Bartosz Bełcik
 • 15 listopada 2007 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • akceptacja kierownika przez opiekuna (Adam Czachorowski)
  • krótkie omówienie zadania
  • akceptacja zadania przez kierownika
  • przydział zadań na najbliższy okres
 • 20 listopada 2007 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • przedstawienie harmonogramu
  • przedstawienie kilku diagramów
  • omówienie problemów związanych z technologiami i logiką
 • 4 grudnia 2007 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac zespołu
  • omówienie problemów związanych ze sobem pisania engine'u
  • omówienie fragmentów projektu związanych z bezpieczeństwem
 • 18 grudnia 2007 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie sposobu dostępu do bazy z poziomu aplikacji
  • zachęcanie nas przez opiekuna do zapoznania się ze SpringFrameworkiem
  • zgodnie ze słowami Adama (Znalazłem klasę, która wszystko robi.), który zgubił ją - postanowiliśmy tę klasę jeszcze raz znaleźć - ułatwiłoby nam to programowanie… ;)
 • 8 stycznia 2008 - spotkanie bez opiekuna zespołu odbyło się w Klubie Studenckim
  • przedstawienie bieżących prac członków zespołu
   • przedstawienie problemów (kolejność danych w konfiguracji jest ważna)
   • wykorzystane technologie (powrót do Hibernate, wybór JSF i Spring Framework)
   • i inne…
  • omówienie działania AMLu
  • omówienie planu działania na najbliższy czas
 • 15 stycznia 2008 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac
  • przedstawienie problemów związanych z JSF i Trinidad
  • przekazanie hasła do SVNa opiekunowi
  • apel opiekuna zespołu o wykorzystanie Mavena
 • 12 lutego 2008 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac
  • rozmowy o kodzie projektu
  • kolejny apel opiekuna zespołu o wykorzystanie Mavena ;)
 • 13 marca 2008 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac
  • wpisanie zaliczeń do indeksu
  • opisanie działania Mavena, Hibernate'a i innych w projekcie
  • dyskusja na temat: JSF vs FreeMarker
  • zaproponowanie ROME do RSSów
 • 19 marca 2008 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac
  • pokazanie działających technologii w akcji
 • 3 kwietnia 2008 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac, pokazanie działającej aplikacji w akcji
 • 10 kwietnia 2008 - spotkanie z opiekunem zespołu
  • omówienie postępu prac
  • przedstawienie działającego interfejsu RSS
  • zasugerowanie przez opiekuna użycia IOUtils (org.apache.commons.io.IOUtils) do zamykania otwartych strumieni
 • 17 kwietnia 2008 - krótkie spotkanie z opiekunem zespołu
  • przedstawienie postępu prac
  • zademonstrowanie wyszukiwarki
 • 24 kwietnia 2008 - krótkie spotkanie z opiekunem zespołu
  • zademonstrowanie działania interfejsu e-mail
  • pokazanie nowej szaty graficznej interfejsu www
  • przedstawienie postępu prac

…i inne spotkania programistyczne, o których nic nie zostało napisane na tej stronie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License