Raport Zbiorczy

Skład zespołu

Założenia projektu

Przydział zadań i zagadnień na pierwszy semestr

 • Adam Czachorowski – Baza danych, dokumentacja
 • Piotr Gabryjeluk – Język AML, dokumentacja
 • Michał Gawarkiewicz – Baza danych, uprawnienia
 • Sławomir Krysztowiak – Konfiguracja serwera, interfejs WWW
 • Marek Nowicki – Silnik aplikacji, strona WWW projektu

Wykonane zadania

 • Ustalenie planowanej funkcjonalności aplikacji
 • Rozeznanie technologii i bibliotek (Java, Spring, Hibernate, XML, JSF, Trinidad)
 • Stworzenie harmonogramu
 • Wykonanie projektu aplikacji wraz z podziałem na moduły
 • Zaprojektowanie i udokumentowanie języka AML używanego do komunikacji pomiędzy modułami
 • Implementaja obiektów do komunikacji oraz obsługi AMLa w aplikacji
 • Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych
 • Zaimplementowanie podstawowej funkcjonalności silnika aplikacji
 • Zaimplementowanie części zapytań do bazy danych
 • Stworzenie systemu kontroli uprawnień
 • Stworzenie szkieletu interfejsu WWW
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License