Piotr Gabryjeluk - Raport

Wykonane prace projektowe

 • projektowanie struktury aplikacji (podział aplikacji na komponenty, przypisanie do nich zadań, ustalenie przepływu informacji przez kolejne warstwy),
 • udział w ustaleniu nazw komponentów i pakietów aplikacji oraz ich wzajemnych relacji,
 • zaprojektowanie języka AML (opartego o XML), który służy do komunikacji silnika serwisu z transportami, które eksponują treść i funkcje użytkownikowi serwisu,
 • wykonanie kilku projektów graficznych interfejsu WWW aplikacji.

Wykonane prace programistyczne

 • przygotowanie definicji XML Schema podstawowych zapytań do serwera oraz jego odpowiedzi (zgodnych z AML),
 • zaprogramowanie generowania i parsowania danych i zapytań w formacie AML – do wewnętrznego formatu aplikacji (obiektów Java),
 • stworzenie testów jednostkowych do napisanego kodu,
 • zgłębienie technologii JAXB oraz jej wykorzystanie na potrzeby projektu,
 • nadzorowanie całego kodu aplikacji pod kątem zgodności z najnowszymi zmianami w definicji języka AML.

Inne czynności związane z projektem

 • przygotowanie strony internetowej drużyny,
 • przygotowanie stron wiki dla członków zespołu, w celu łatwego gromadzenia wiedzy o projekcie i powiązanych z nim technologii,
 • stworzenie i skonfigurowanie szeroko dostępnego repozytorium SVN na potrzeby projektu oraz zaprojektowanie szkieletu jego zawartości,
 • przygotowanie instrukcji dla członków zespołu, dotyczącej środowiska programistycznego, potrzebnych wtyczek i jego ważnych opcji.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License