Michał Gawarkiewicz - Raport

Wykonane prace projektowe

  • udział w projektowaniu struktury aplikacji
  • udział w projektowaniu bazy danych

Wykonane prace programistyczne

  • stworzenie XMLowej definicji bazy danych
  • stworzenie triggerów na bazie danych
  • poznanie biblioteki Hibernate, wykorzystanie jej na potrzeby projektu
  • stworzenie klas odwzorowujących strukturę danych w bazie

Inne czynności związane z projektem

  • skonfigurowanie środowiska programistycznego
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License