Marek Nowicki - Raport

Wykonane prace projektowe

 • udział w projektowaniu struktury aplikacji,
 • udział w ustaleniu wzajemnych relacji komponentów i pakietów aplikacji,
 • konsultacje przy projektowaniu języka AML (opartego o XML), który służy do komunikacji silnika serwisu z transportami, które eksponują treść i funkcje użytkownikowi serwisu,
 • weryfikacja spójności rozwiązań z założeniami,
 • poprawianie założeń projektowych,
 • stworzenie hasła opisującego aplikację (O projekcie).

Wykonane prace programistyczne

 • przygotowanie silnika aplikacji,
 • rozwijanie i poprawianie potrzebnych na bieżąco fragmentów kodu,
 • poznanie technologii JAXB oraz sposobu jej wykorzystania w projekcie,
 • poznanie technologii służącej do logowania zdarzeń oraz sposobu jej wykorzystania,
 • poznanie frameworku Spring i stworzenie przykładów jego wykorzystania.

Inne czynności związane z projektem

 • opieka nad stroną internetową drużyny,
 • skonfigurowanie środowiska programistycznego,
 • przygotowanie instrukcji dotyczącej środowiska programistycznego.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License