Sławomir Krysztowiak - Raport

Wykonane prace projektowe

  • udział w projektowaniu ogólnej struktury aplikacji

Wykonane prace programistyczne

  • implementacja klas umożliwiających komunikację bazy danych z głównym silnikiem aplikacji
  • zapoznanie się z projektami Hibernate oraz Spring Framework
  • szczegółowe poznanie technologii webowych Javy - JavaServer Pages, JavaServer Faces (w implementacji MyFaces) oraz biblioteki rozszeszających ich możliwości (Trinidad)
  • stworzenie zarysu interfejsu www w oparciu o wyżej wymienione technologie

Inne czynności związane z projektem

  • konfiguracja środowiska Eclipse
  • instalacja kontenera aplikacji Tomcat
  • integracja kontenera Tomcat z bibliotekami MyFaces i Trinidad, przygotowanie instrukcji na ten temat
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License