O Projekcie

Naszym zadaniem jest stworzenie aplikacji i usługi sieciowej, która umożliwia wymianę myśli, poglądów i zdań na różne tematy. Nie ma być to zwyczajne forum internetowe, ale usługa większa i szersza pojęciowo.

Aurochs (nazwa kodowa projektu) to w naszym zamierzeniu system, który umożliwi rozmowy niezależnie od platformy i sposobu komunikacji. System, który łączy w sobie zalety wszystkich form komunikacji - prosty w obsłudze, łatwy do zrozumienia, szybki do konfiguracji, niezależy i inteligentny.

Chcemy stworzyć miejsce, w którym wszyscy ludzie mogliby wyrażać swoje opinie, dyskutować nie martwiąc się formą.

Nazewnictwo

Aby zapewnić wygodę rozwijania i rozszerzania naszego programu, postanowiliśmy postawić na silną modułowość. Każdy moduł zyskał niepowtarzalną nazwę — lista nazw znajduje się w tabeli poniżej:

Nazwa kodowa projektu Aurochs
Pakiet ze wszystkim org.aurochshq.aurochs
Pakiet silnika org.aurochshq.aurochs.cheetah
Pakiet bazy danych org.aurochshq.aurochs.cheetah.elephant
Pakiet z interfejsami org.aurochshq.aurochs.pony
Interfejs WWW org.aurochshq.aurochs.pony.www
Interfejs RSS org.aurochshq.aurochs.pony.rss
Interfejs e-mail org.aurochshq.aurochs.pony.email
Interfejs Jabber (XMPP) org.aurochshq.aurochs.pony.xmpp
Inteligencja aplikacji org.aurochshq.aurochs.fox

Używane oprogramowanie

Jako silnik bazy danych używamy PostgreSQL w wersji 8.2.
Językiem programowania, w którym piszemy kod usługi jest Java w wersji 1.6.
Korzystamy z biblioteki dla Javy SpringFramework.
Jako warstwy dostępu do bazy zintegrowanego ze Spring Framework Hibernate.
Używamy następujących bibliotek Javy: JavaServer Pages, MyFaces, Trinidad, Restfaces.
W komponencie interfejsu WWW korzystamy z biblioteki do JavaScript jQuery.

Rozwijanie kodu usługi

Większość źródeł w języku Java powstaje w zintegrowanym środowisku programistycznym Eclipse.
Kod odpowiedzialny za mapowanie danych zorganizowanych w formacie XML do obiektów Javy jest autogenerowana z wykorzystaniem technologii JAXB dzięki opisowi prawidłowych danych w formacie XML Schema Definition.
Wrażliwe fragmenty kodu posiadają odpowiednie testy jednostkowe z wykorzystaniem JUnit.
Do budowania aplikacji używamy programu Maven.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License