Harmonogram Prac

Etap 1

Data zakończenia: 7 grudnia 2007

 • Wstępny projekt struktury aplikacji
 • Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych
 • Definicja języka AML komunikacji engine <-> klienci
 • Stworzenie interfejsu modułu DB
 • Projekt i implementacja klas do komunikacji DB <-> engine
 • Szkielet modułu engine
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi programistycznych i maszyny testowej
 • Przygotowanie strony internetowej gotowej do zapełniania treścią
 • Przygotowanie wiki, forum, listy mailowej na potrzeby programistów

Etap 2

Data zakończenia: 1 lutego 2008 (+tydzień ze względu na egzaminy)

 • Implementacja modułu DB
 • Mechanizm generowania i parsowania AML na podstawie atomowych reprezentacji obiektów Comm
 • Szkielet interfejsu WWW: logowanie, dodawanie i wyświetlanie postów, klasy dla konfiguracji interfejsu
 • Szkielet analizatora, projekt algorytmów analitycznych

Etap 3: koniec semestru zimowego

Data zakończenia: 1 marca 2008

 • Zakończenie prac na modułami engine oraz DB
 • Implementacja interfejsu WWW użytkownika
 • Implementacja algorytmów analitycznych

Etap 4

Data zakończenia: 1 kwietnia 2008

 • Uruchomienie testowej — publicznej wersji serwisu
 • Implementacja interfejsów RSS oraz XMPP

Etap 5

Data zakończenia: 14 kwietnia 2008

 • Wdrożenie końcowego projektu graficznego
 • Integracja z YouTube'm

Dodatkowo, na każdym etapie tworzenia projektu będzie tworzona dokumentacja: zarówno programistyczna — javadoc, jak i użytkowa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License