Dokumentacja

Prezentacja

Na tej stronie zamieściliśmy prezentację, pokazaną na publicznym pokazie projektów na przedmiot Programowanie Zespołowe na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniu 8 maja 2008.

Platforma dyskusyjna Aurochs — plik PDF zawierający 13 slajdów,
Rysunek "proszku" Aurochs — plik PNG wykorzystany w prezentacji.

Dokumentacja użytkownika

Przygotowaliśmy łatwą w odbiorze instrukcję instalacji i korzystania z naszego oprogramowania oraz usługi na jego bazie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższego dokumentu.

Dokumentacja użytkownika platformy dyskusyjnej Aurochs — dokument PDF, około 40 stron gotowych do druku w języku polskim.

AML — Aurochs extensible Markup Language

Do komunikacji poszczególnych interfejsów użytkownika (obecnie: WWW, RSS oraz mailowy) służy protokół HTTP. Wysyłane jak i odbierane od serwera dane mają określony format. Język, który go określa jest podzbiorem języka XML, opisanego syntaktycznie (oraz w dużej części semantycznie) w dokumencie:

Dokumentacja AML — dokument PDF, około 390 stron. Opis składni po angielsku (automatycznie wygenerowany), semantyka po polsku jako komentarze odpowiednich obiektów).

Aurochs API

Pakiety, klasy i metody projektu (API) zostały opisane w komentarzach JavaDoc, tak powstała przyjazna dokumentacja kodu źródłowego.

Aurochs API — dokument PDF, około 390 stron. Po angielsku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License